Βιογραφικό

Δημοσιογράφος-Διεθνολόγος, Υποψ. Διδάκτωρ ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ

Η Αθηνά Κοροβέση κατέχει προπτυχιακό τίτλο σπουδών στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και μεταπτυχιακούς τίτλους στις «Ευρωπαϊκές Σπουδές για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών» από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και στη «Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα» από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι υποψήφια Διδάκτωρ στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει δεκαετή εμπειρία εργασίας σε διεθνή οργανισμό (εποπτευόμενο φορέα του ελληνικού ΥΠΕΞ και think tank), του οποίου είναι Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων. Από τον Σεπτέμβριο του 2019 είναι εκλεγμένη Επικεφαλής Νότου και Δύσης του Ελληνικού Δικτύου του Ιδρύματος Anna Lindh. Είναι αρθρογράφος και δημοσιογράφος, και έχει συνεργαστεί με ενημερωτικές ιστοσελίδες και τηλεοπτικά κανάλια (EΡΤ, Action24).

Curriculum Vitae

Journalist-International Relations Specialist, PhD cand. Faculty of Communication and Media Studies, University of Athens

Athina Korovesi holds a Bachelor in International and European Studies from Panteion University of Social and Political Sciences in Athens, the “Executive MSc in European Studies” from the Athens University of Economics and Business (AUEB), and a MA in “Jounalism and New Media” from the National and Kapodistrian University of Athens (NKUA). She has ten years of working experience in an international organization (supervised think tank by the greek Foreign Ministry), of which she is the Head of Communication and Public Relations. On September 2019 she elected Head of South and West of the Anna Lindh Foundation Greek Network. She is columnist and journalist, and she has collaborated with news websites and TV channels (ERT, Action24).