Βιογραφικό

Δημοσιογράφος – Διεθνολόγος, MSc. Ευρωπαϊκές Σπουδές

Η Αθηνά Κοροβέση κατέχει προπτυχιακό τίτλο σπουδών στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και μεταπτυχιακό τίτλο στις “Ευρωπαϊκές Σπουδές για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών” από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Από το 2013 εργάζεται στο Διεθνές Κέντρο Ευξείνου Πόντου (ΔΙ.ΚΕ.Μ.ΕΠ.) που εδρεύει στην Αθήνα, εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και συνδεδεμένο μέλος του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ) λειτουργώντας επίσης ως το αναγνωρισμένο του think tank. Είναι αρθρογράφος και δημοσιογράφος και συνεργάζεται με την ελληνική ειδησεογραφική ιστοσελίδα “Politis Online”. Έχει πραγματοποιήσει επίσης τηλεοπτικές παρουσίες στην εκπομπή Χ2 στο ελληνικό κανάλι Action24.

Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών της σπουδών της είχε πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στο ΔΙ.ΚΕ.Μ.Ε.Π. καθώς και στο αγγλόφωνο δελτίο ειδήσεων “NEWS 4U” του διεθνούς δημόσιου δορυφορικού τηλεοπτικού καναλιού της ΕΡΤ “ERT World”. Μεταξύ άλλων ήταν ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει παρακολουθήσει πλήθος συνεδρίων και σεμιναρίων.

Journalist – International Relations, MSc. in European Studies

Athina Korovesi holds a Bachelor in International and European Studies from Panteion University of Social and Political Sciences in Athens and the Executive MSc in European Studies from the Athens University of Economics and Business.

Since 2013, she has been working at the International Centre for Black Sea Studies (ICBSS) based in Athens, the research institute which is a supervised organization by the Ministry of Foreign Affairs of the Hellenic Republic as well as the related body of the Organization of the Black Sea Economic Cooperation (ΒSEC) that also serves as its acknowledged think-tank. She is a columnist and journalist and currently she is collaborating with greek news website “Politis Online”. She also appears at the talkshow “X2” in Action24 greek tv channel.

Previously, during her undergraduate studies, she had internships at the ICBSS and at the english spoken news bulletin “NEWS 4U” of the internationally broadcast channel “ERT World” run by Greece’s national broadcaster Hellenic Broadcasting Corporation (ERT). Among others, she was a researcher at the Institute of International Relations of Panteion University. She has attended numerous conferences and seminars.